EKO-MONITOR  d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge,           HR-10000 Zagreb, Kruge 48  OIB 82702951143        tel +385 91 4620 001  fax 4621 002              mail ekomonit@eko-monitor.hr

MBS 080365134 Trgovački sud u Zagrebu                              Upisani temeljni kapital kn 28.800,00                         Rn HR7123900011100026317 HPB Zg       Odgovorna osoba Silvester Kmetić

                             

 

Eko-Monitor d.o.o.

 

Digitalna i mikrografska dokumentacijska rješenja

 

 

 

HR

Arhiva i digitalni ured