EM-Web-2019/1-1 

Mikrofilmiranje se obavlja snimanjem na c/b ili color mikrofim s 30“ 10 Mpx ekrana koji osigurava kristalno čistu sliku. Sustav može prihvatiti preko 90 tipova slikovnih formata c/b, siva skala i boja. Indus pisač ima respektabilnu produkcijsku brzinu—oko 40 minuta za snimanje 16mm role od 30m (25 min za 35mm rolu)  pri čemu može raditi s rolama od 30.5 i 66m.

 

povratak

MICROBOX ImageCOM raspolaže kapacitetom od 300 Mpx (megapiksela) što omogućava razlučivost od 12.000 dpi na standardnoj 35 mm snimci. Ova tehnologija omogućava vrhunsku kvalitetu mikrofilmske snimke uz ekstremno visoku razlučivost za mikrofilmiranje velikih formata ili snimanje većeg broja slika (do 64 A4 stranice na površini standardne 35 mm snimke)

Pisač ZEUTSCHEL OP600/OP700 može raditi sa 16 i 35 mm mikrofilmom i to rolama 30.5, 40, 66, 300 i 600 m čime predstavlja produkcijski sustav velikog kapaciteta s visokom kvalitetom slike (133 Mpx OP600 i 233 Mpx OP700) koji može prihvatiti i mikrofilmirati sve standardne slikovne formate.