EM-Web-2019/1-1 

Skeneri posebne konstrukcije za rad sa zahtjevnim predlošcima raspoloživi su u tri standardne varijante : Dragon Lizard  i Falcon .

Microbox je u mogućnosti proizvesti posebno prilagođena          rješenja uključujući i multispektralne sustave za restauratorske   poslove.

povratak

Skeneri A3-2xA0 formata i kamere visoke    razlučivosti za specijalizirane 2D i 3D          konfiguracije odgovoriti će najsloženijim   zahtjevima u poslovima digitalizacije.

Microbox COBRA A2 i A1 namijenjena je najzahtjevnijim poslovima         digitalizacije knjiga i općenito uvezane dokumentacije. Ugrađena robotika osigurava rad s osjetljivim predlošcima i veliki kapacitet u neprekidnom dnevnom radu.

COBRA je novo mjerilo kvalitete i učinkovitosti.