EM-Web-2019/1-1 

EKO-MONITOR  d.o.o. za trgovinu i poslovne usluge,           HR-10000 Zagreb, Kruge 48  OIB 82702951143        tel +385 1 4621 000  fax 4621 002              mail ekomonit@eko-monitor.hr

MBS 080365134 Trgovački sud u Zagrebu                              Upisani temeljni kapital kn 28.800,00                         Rn HR7123900011100026317 HPB Zg       Odgovorna osoba Silvester Kmetić

Ponuda uređaja i programske opreme

Savjetovanje i projektiranje složenih sustava

Novosti i primjeri     Partneri                   O nama

Opći uvjeti poslovanja                        Zaštita prava

 

Digitalizacija svih analognih oblika i formata

Arhiviranje izvornih elektroničkih dokumenata

Hibridna rješenja za arhiviranje dokumentacije

Inteligentni sustavi za prihvat i pohranu dokumenata

Rješenja u skladu s normama i regulativom

Prilagođavanje specifičnim potrebama korisnika

                  Upiti i pitanja

 

Eko-Monitor d.o.o., Zagreb, Kruge 48

tel. +385 1 4621 000 ekomonit@eko-monitor.hr

EN