MIKROGRAFSKA OPREMA

Mikrofilm predstavlja mogućnost formiranja dugotrajne sistemski nezavisne arhive. Informacije spremljene na mikrofilm mogu se uz zanemariv tehnički rizik i minimalne troškove čuvati desetljećima i stoljećima bez utjecaja promjena informacijskih tehnologija.

Skeniranjem mikrofilma dokumente možemo vratiti u digitalni oblik ili ispisati na papir.

 

Pisači na mikrofilm obaviti će snimanje digitalnih formata na mikrofilm, pri čemu razlikujemo dvije grupe uređaja :

 

1. pisače na mikrofilm fotografskog tipa gdje se mikrofilmiranje obavlja snimanjem  ekrana sa slikom dokumenta. Razlučivost slike zavisi o razlučivosti ekrana. Tako se pisači ovog tipa uglavnom koriste za formate originala do A3/A2 dok se za veće formate može primijeniti metoda rastavljanja originala na više slika kako bi se postigla zadovoljavajuća razlučivost u odnosu na original. 

 

2. pisače na mikrofilm laserskog tipa gdje se upis na mikrofilm obavlja putem laserske zrake. Razlučivost   

    upisa na mikrofilm je znatno viša te je tako moguće mikrofilmiranje i većih formata A1 i A0 u visokoj   

    razlučivosti preračunato na format originala.

 

 

 

Zavisno od zahtjeva konkretnog slučaja potrebno je obaviti pravilni odabir tehnologije kako bi se osigurala optimalna produkcija i razina kvalitete dugotrajne arhive.  

Čitači-skeneri omogućiti će pregledavanje mikrofilmiranog sadržaja analognim povećanjem slike na ekranu i skeniranje pojedine slike, grupe slike ili cijelog mikrofilma.  Pretraživanje je moguće putem odometra ili blipa. U hibridnom okruženju moguće je brzo pronalaženje dokumenta putem indeksa.

Brzi digitalni skeneri mogu se koristiti kao čitači, ali njihova prednost u pogledu brzine rada dolazi do izražaja kod skeniranja većeg broja slika i automatskog skeniranja cijelih rola.

Zavisno od konfiguracije čitača/skenera moguća je digitalizacija svih formata mikrofilma - kartica, ficheva i 16/35 mm rola kao i integracija u složene digitalne arhivske sustave.

 

Za izradu prijedloga optimalnog rješenja biti će potrebno prikupiti informacije zahtjevima u pogledu zaštite i zahtjevima u pogledu korištenja arhive.

Postojeću mikrofilmsku arhivu moguće je pretvoriti u digitalni oblik pogodan za distribuciju u računalnim mrežama.

 

Integraciju u informacijski sustav korisnika moguće je provesti na jedan od slijedećih načina :

 

1. skeniranje mikrofilmske arhive i uvođenje slika s indeksnim podacima u odgovarajući sustav digitalne arhive

 

2. Izrada indeksa mikrofilmske arhive i skeniranje traženog sadržaja—digitalizacija dijela mikrofilma po

    ukazanoj potrebi i nalogu korisnika

 

 

PROCESORI ZA RAZVIJANJE MIKROFILMA

 

DUPLIKATORI

 

ČITAČI ZA KONTROLU

 

DENZITOMETRI

 

Klasični mikrofilmski čitači omogućiti će pretraživanje i čitanje mikrofilmiranih dokumenata i publikacija bez suvremenih računalnih tehnologija.

 

Za pristup mikrofilmiranim informacijama dovoljni su „samo“ optika i svjetlo.