EM-Web-2019/1-1 

Hrvatska

Emes d.o.o.,  10000 Zagreb, Ul.grada Chicaga 31/1

tel. +385 1 6132250    info@emes1.hr

Slovenija

Eko-Monitor d.o.o., 10000 Zagreb, Kruge 48

tel. +385 91 4620 001   www.eko-monitor.hr

Bosna i Hercegovina

Sector ADS, 78000 Banja Luka, Ilije Garašanina 6

tel. +387 51 434290  info@sectorads.org

Srbija, Crna Gora i Makedonija

Lid d.o.o., 11000 Beograd, Jaše Prodanovića 12

tel. +381 11 2751990   info@lid.rs

Albanija i Kosovo

Alfa Services Sh.p.k., Tirana, Rruga Vaso Pasha 7/1

tel. +355 4 2230858   alfaservices@alfaservices.com

 

 

 

 

P A R T N E R I